کدال۳۶۰
1401/02/11
16:04
#رانفور #صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (#حسابرسی_شده) شرکت خدمات انفورماتیک ▪️ شرکت خدمات انفورماتیک در دوره 12 ماهه منتهی به...

#رانفور


#صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (#حسابرسی_شده) شرکت خدمات انفورماتیک
▪️ شرکت خدمات انفورماتیک در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۳۳۶ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶٪ افت داشته است▪️ «رانفور» با سرمایه ثبت شده ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۲,۰۹۵,۰۷۹ میلیون ریال سود محقق کرده است.❇شرکت در گزارش تلفیقی مبلغ ۱۲,۰۹۵,۰۷۹ میلیون ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶٪ افت داشته است.۱۴۰۱-۰۲-۱۱ ۱۶:۰۴:۵۰ (۸۷۷۱۳۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0