کارگزاری آبان
1401/03/24
08:52
📈صف خرید خمحور 179 میلیون سهم وسالت 158 میلیون سهم کویر 115 میلیون سهم سخواف 28 میلیون سهم پشاهن 3 میلیون سهم

📈صف خرید


خمحور ۱۷۹ میلیون سهم


وسالت ۱۵۸ میلیون سهم


کویر ۱۱۵ میلیون سهم


سخواف ۲۸ میلیون سهم


پشاهن ۳ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0