بااقتصاد
1400/06/23
19:58
نماد «برکت» بیشترین ارزش معاملات بازار را کسب کرد

نماد «برکت» از صنعت دارو با داد و ستد بیش از ۴۱ میلیون سهم به ارزش بیش از ۱۷۵ میلیارد تومان توانست بیشترین ارزش معاملات بازار را از آن خود کند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نماد «برکت» از صنعت دارو با داد و ستد بیش از ۴۱ میلیون سهم به ارزش بیش از ۱۷۵ میلیارد تومان توانست بیشترین ارزش معاملات بازار را از آن خود کند.


بررسی جریان ورود و خروج نقدینگی این نماد نشان می‌دهد که میانگین خرید هر کد حقیقی ۲۲ میلیون و میانگین فروش نیز ۱۹ میلیون تومان بوده است. برآیند نقدینگی نشان می‌دهد که حقیقی‌ها بیش از ۱۴ میلیارد تومان وارد این نماد کرده‌اند.


بعد از برکت نمادهای شبندر و شتران به ترتیب با ۱۵۷ و ۱۱۱ میلیارد تومان تواسنتند بیشترین ارزش معاملات بازار را از آن خود کنند.


انتهای خبرانتهای خبر

0
0