کارگزاری آبان
1401/03/28
11:04
📈بیشترین حجم معاملات شستا 369 میلیون سهم وبملت 138 میلیون سهم فلوله 106 میلیون سهم خزامیا 104 میلیون سهم شپنا 97 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


شستا ۳۶۹ میلیون سهم


وبملت ۱۳۸ میلیون سهم


فلوله ۱۰۶ میلیون سهم


خزامیا ۱۰۴ میلیون سهم


شپنا ۹۷ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0