مبین تحلیل
1399/09/04
10:44
#نفت 🔸وقایع رخداده اخیر، روند قیمت نفت را در مسیر صعودی قرار داده است.برنت در نزدیکی 47 دلار و وست تگزاس در نزدیکی 44 دلار در حال معامله است. قیمت...

#نفت🔸وقایع رخداده اخیر، روند قیمت نفت را در مسیر صعودی قرار داده است.برنت در نزدیکی ۴۷ دلار و وست تگزاس در نزدیکی ۴۴ دلار در حال معامله است. قیمت این دو هاب با رشد امروز در معاملات به سطح قیمت نفت در اسفند ماه رسیده است.➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0