نوآوران امین
1399/10/29
07:34
در معاملات روز ۲۷ دی ماه شاهد ورود ۲۵,۱۱۷ میلیارد ریال #نقدینگی_حقوقی_ها به بازار سرمایه هستیم. نمادهایی که در جریان معاملات روز ۲۷ دی ماه بیش ترین...

در معاملات روز ۲۷ دی ماه شاهد ورود ۲۵,۱۱۷ میلیارد ریال #نقدینگی_حقوقی_ها به بازار سرمایه هستیم. نمادهایی که در جریان معاملات روز ۲۷ دی ماه بیش ترین ورود #نقدینگی_حقوقی_ها را داشته اند به ترتیب:#خودرو


#شپنا


#فولاد


#وتجارت


#فملی
#سامانه_ذره_بینwww.nadpco.com#سبدگردانی_هوشمند_نوآوران_امینانتهای خبر

0
0