آواتحلیل
1399/09/05
11:34
#بررسی_گزارش_کدال #دتماد ✅ فروش شرکت در آبان با 20 درصد کاهش نسبت به مهر همراه بوده و به رقم 64.2 میلیارد تومان رسیده است. ✅ مقدار تولید و فروش ش...

#بررسی_گزارش_کدال #دتماد✅ فروش شرکت در آبان با ۲۰ درصد کاهش نسبت به مهر همراه بوده و به رقم ۶۴.۲ میلیارد تومان رسیده است.✅ مقدار تولید و فروش شرکت به ترتیب برابر با ۳۰۹۷۳۰ و ۲۷۱۱۲۶ واحد بوده که در آبان نسبت به مهر با کاهش ۱۶ و ۳۱ درصدی همراه بوده است.✅ نرخ فروش محصول اصلی شرکت در آبان ۲۴۴ هزار تومان به ازای هر کلیوگرم بوده که نسبت به مهر ۲۸ درصد رشد داشته است.✅ در نهایت فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون بالغ بر ۴۶۸ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل ۱۱۶ درصد رشد داشته است.قیمت سهم در این لحظه برابر با ۵۱۰۰ تومان می باشد و در یک ماه گذشته ۱۳ درصد بازدهی داشته است.انتهای خبر

0
0