بورس۲۴
1400/12/04
17:39
عملکرد ۵ ماهه «ثاخت» افشا شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، گزارش فروش بهمن ماه شرکت بین المللی توسعه ساختمان منتشر شده که در ادامه فروش ماهانه و تجمعی افشا شده است.

عملکرد 5 ماهه «ثاخت» افشا شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بین المللی توسعه ساختمان در مدت ۵ ماهه منتهی به بهمن ماه حدود ۶ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورده که ۲ میلیارد تومان در بهمن ماه محقق شده است.ثاخت
انتهای خبر

0
0