بااقتصاد
1401/02/19
09:11
مجوز افزایش سرمایه دو شرکت صادر شد

سازمان بورس اعلام داشت افزایش سرمایه شرکت‌های «ثمسکن» و «لبوتان» را با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، بلامانع است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مجوز افزایش سرمایه دو شرکت زیر توسط سازمان بورس صادر شد:


شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن «ثمسکن»


سرمایه فعلی: ۵۵۰ میلیارد تومان


درصد افزایش سرمایه: ۱۵ درصد


سرمایه جدید: ۶۳۰ میلیارد تومان


منبع: سود انباشته


به علت: اصلاح ساختار مالی


شرکت بوتان «لبوتان»


سرمایه فعلی: ۷۰ میلیارد و ۱۴۵ میلیون و ۲۴۳ هزار تومان


درصد افزایش سرمایه: ۲۵۶ درصد


سرمایه جدید: ۲۵۰ میلیارد تومان


منبع: سود انباشته


به علت: اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت
انتهای خبر

0
0