بانی فام
1399/10/07
08:36
#كگل (احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده) در صورت صعود قیمت احتمال5% سود تا محدوده 19783 ریال در صورت نزول قیمت احتمال6% ضرر تا محدوده 17486 ریال...

#کگل


(احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده)


در صورت صعود قیمت احتمال۵٪ سود تا محدوده ۱۹۷۸۳ ریال


در صورت نزول قیمت احتمال۶٪ ضرر تا محدوده ۱۷۴۸۶ ریال


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️عدم پایداری روند به علت نوسان زیاد


▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط


▫️روانشناسی معاملات : تعادل خریدار و فروشنده


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0