کدال۳۶۰
1399/10/29
10:40
#خفنر اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_9_ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت فنر سازی خاور ▪️ شرکت فنر سازی خاور د...

#خفنر


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۹_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت فنر سازی خاور
▪️ شرکت فنر سازی خاور در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۲۲۷ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴۹٪ افزایش داشته است.▪️ «خفنر» با سرمایه ثبت شده ۴۶۷,۹۳۸ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۰۶,۳۴۶ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۱۰:۴۰:۴۴ (۷۱۲۷۹۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0