بولتن اقتصادی
1400/05/24
15:00
#فوری /جلالی رئیس دولت موقت افغانستان شد 🔹 شبکه المیادین اعلام کرد علی احمد جلالی وزیر کشور اسبق و سفیر اسبق افغانستان در آلمان، به كابل رسيده و ...

#فوری /جلالی رئیس دولت موقت افغانستان شد🔹 شبکه المیادین اعلام کرد علی احمد جلالی وزیر کشور اسبق و سفیر اسبق افغانستان در آلمان، به کابل رسیده و قرار است عهده دار ریاست دولت موقت شود.


🔹 به گفته منابع غیررسمی، اشرف غنی افغانستان را ترک کرده و خبر رسمی بزودی اعلام می شود.

انتهای خبر

0
0