پایگاه خبری انتخاب
1399/08/27
18:49
♦️ حاجی بابایی: دیوان محاسبات درآمدهای پیشنهادی کمیسیون بودجه برای طرح کالاهای اساسی را تایید کرد 🔹 حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه وبودجه...

♦️ حاجی بابایی: دیوان محاسبات درآمدهای پیشنهادی کمیسیون بودجه برای طرح کالاهای اساسی را تایید کرد🔹 حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس در جمع خبرنگاران گفت: دیوان محاسبات درآمدهای پیشنهادی کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس را برای تامین کالاهای اساسی را کارشناسی، واقعی و قابل تحقق تشخیص داد و این درآمد ها پیشنهادی را تایید کرد. وی اظهار امیدواری کرد: شورای نگهبان با امعان نظر و دقت طرح مورد نظر را بررسی و تایید نماید.جزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲SF۸


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0