بورس۲۴
1403/04/20
10:28
در مجمع «ومعادن» چه گذشت؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات اهم تصمیمات اخذ شده در مجمع خود را منتشر نمود.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات اهم تصمیمات اخذ شده در مجمع خود را منتشر نمود. ومعادن به ازای هر سهم ۵۸۲ ریال سود ساخت و ۳۶۰ ریال سود تقسیم کرد.


و
انتهای خبر

0
0