همفکران
1400/01/15
09:03
#نبض_بازار 📈شروع منفی و پر عرضه معاملات در تمام نمادهای بزرگ و کوچک همچنان ادامه دارد. بطوری که عمده نمادهای بزرگ در کف قیمت روزانه با صفوف فروش م...

#نبض_بازار


📈شروع منفی و پر عرضه معاملات در تمام نمادهای بزرگ و کوچک همچنان ادامه دارد. بطوری که عمده نمادهای بزرگ در کف قیمت روزانه با صفوف فروش مواجهند.انتهای خبر

0
0