موج مثبت Positive Wave
1399/09/30
12:44
امروز اگه تابلو #وخارزم رو با دقت مشاهده میکردید متوجه میشید که #وخارزم رو در منفی ها جارو کردن. منتظر گزارش #خاص #دارا_الگوریتم و گزارشات خوب #وخ...

امروز اگه تابلو #وخارزم رو با دقت مشاهده میکردید متوجه میشید که #وخارزم رو در منفی ها جارو کردن.منتظر گزارش #خاص #دارا_الگوریتم و گزارشات خوب #وخارزم و زیرمجموعه ها هستیم.جمله #طلای:


بترس از وقتی که همه طمع میکنن و طمع کار باش وقتی همه میترسن.

انتهای خبر

0
0