بتاسهم
1399/10/06
07:27
#تاصیکو بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری صدر تامین - تاصیکو در تاریخ 3 دی 1399 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 50092 ...

#تاصیکوبررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری صدر تامین - تاصیکو در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۹پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۵۰۰۹۲ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۴۶۸۲۵ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ملی صنایع مس ایران - فولاد مبارکه اصفهان - توسعه‌معادن‌وفلزات و مس شهیدباهنر.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۸۴۹۱ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۷۶۲۲ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم تاصیکو ۱۸۷۴۳ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۶۱ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0