بولتن اقتصادی
1400/05/26
12:34
توضیحات رئیس گروه دارویی برکت درخصوص چرایی محقق نشدن ۵۰ میلیون دوز واکسن 🔹رئیس هیئت مدیره گروه دارویی برکت با تشریح شرایط و مشکلات موجود در تولید ...

توضیحات رئیس گروه دارویی برکت درخصوص چرایی محقق نشدن ۵۰ میلیون دوز واکسن🔹رئیس هیئت مدیره گروه دارویی برکت با تشریح شرایط و مشکلات موجود در تولید نخستین واکسن ایرانی کرونا اعلام کرد که اکنون به میزان ۵۰ میلیون دوز واکسن ۲۷۰ قلم ماده اولیه داریم. مواد اصلی را تا ۱۵۰ میلیون دوز داریم و طراحی ما این است که ظرف ۲۰ روز آینده مواد اولیه را به ۱۵۰ میلیون برسانیم و خیال مردم راحت باشد که هیچ مشکلی نداریم.

انتهای خبر

0
0