ساعت بورس
1399/12/05
09:25
#ورود_پول_هوشمند👇 💢رایانه و ارتباطات: #اوان، #مرقام 💢بانکها : #سامان 💢انبوه‌سازی : #ثشرق، #وتوس، #وثخوز 💢کانه غیرفلزی : #ساذری، #کباده 💢کاشی و سرا...

#ورود_پول_هوشمند👇💢رایانه و ارتباطات: #اوان، #مرقام


💢بانکها : #سامان


💢انبوه‌سازی : #ثشرق، #وتوس، #وثخوز


💢کانه غیرفلزی : #ساذری، #کباده


💢کاشی و سرامیک : #کسعدی


💢شیمیایی : #ساینا، #شگل


💢غذایی : #غسالم، #غپآذر


💢زراعت : #جوین______________________#خروج_پول_هوشمند👇🔻فلزات اساسی: #فاسمین، #فباهنر


🔻محصولات شیمیایی : #خراسان، #مارون


🔻بیمه : #وآفری


🔻واسطه‌گری مالی : #وسنا، #وارس، #ومشان


🔻مخابرات : #همراه


🔻بانکها : #دی


🔻سیمان : #سمتاز، #سلار


🔻دارویی : #دسبحا، #پخش


🔻ماشین آلات و ساخت محصولات فلزی : #تپکو


🔻منسوجات : #نطرین______________________#ورود_پول #کد_به_کد 👇✅فعالیت مهندسی : #خبازرس✅کانه‌غیرفلزی : #کباده✅ارتباطات : #اوان

انتهای خبر

0
0