نوآوران امین
1399/08/30
12:32
لیزینگ ایرانیان(#ذوایران) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ⭕️ کاهش 52 درصدی درآمد حاصل از عملی...

لیزینگ ایرانیان(#ذوایران)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)⭕️ کاهش ۵۲ درصدی درآمد حاصل از عملیات لیزینگ ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۶۷۹,۹۹۵ میلیون ریال به مبلغ ۳۲۸,۱۶۵ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۵۸ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۲۲۲ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۱۴۰۳۵۸ میلیون ریال به مبلغ ۲۲۱۵۰۱ میلیون ریال رسیده است)تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0