وارن بافت
1401/06/01
16:34
مقام چینی : آماده همکاری برای کمک به اجرای توافق ۲۵ ساله ایران - چین هستیم رئیس انجمن دوستی چین با کشورهای خارجی هدف اصلی این انجمن را تقویت دوستی...

مقام چینی : آماده همکاری برای کمک به اجرای توافق ۲۵ ساله ایران - چین هستیمرئیس انجمن دوستی چین با کشورهای خارجی هدف اصلی این انجمن را تقویت دوستی مردم، ترویج همکاری بین‌المللی، حفظ صلح جهانی و ارتقای توسعه مشترک دانست و گفت: حاضریم تا با همکاری انجمن دوستی ایران و چین، اجرای توافقنامه همکاری جامع ۲۵ ساله چین و ایران را شروع می‌کنیم.

انتهای خبر

0
0