اقتصاد آنلاین
1399/10/09
14:41
📌ثبت نام دور جدید مسکن ملی در راه است/ متقاضیان تهرانی گوش به زنگ باشند معاون مسکن و ساختمان: 🔹تا یک هفته آینده ظرفیت‌های جدید و باقی مانده برای ...

📌ثبت نام دور جدید مسکن ملی در راه است/ متقاضیان تهرانی گوش به زنگ باشندمعاون مسکن و ساختمان:


🔹تا یک هفته آینده ظرفیت‌های جدید و باقی مانده برای مسکن ملی در شهر‌ها و استان‌های مختلف و تاریخ بازگشایی سایت برای ثبت نام مجدد را اعلام می‌کنیم.


🔹با توجه به حجم تقاضا‌ها، سایت طرح اقدام ملی مسکن برای ثبت نام مجدد بازگشایی خواهد شد.


🔹تمامی اراضی و ظرفیت‌ها را بررسی می‌کنیم و در صورتی که ظرفیت جدیدی در شهر‌های استان تهران ایجاد شود در این استان هم امکان ثبت نام دور سوم را فراهم می‌کنیم.
انتهای خبر

0
0