سهم گلچین
1400/09/10
11:28
قیمت نفت بیش از ۲ درصد افزایش یافت 🔸در آستانه نشست اوپک و در بحبوحه نگرانی‌ها از شیوع سویه اومیکرون، قیمت نفت بیش از ۲ درصد افزایش یافت.

قیمت نفت بیش از ۲ درصد افزایش یافت🔸در آستانه نشست اوپک و در بحبوحه نگرانی‌ها از شیوع سویه اومیکرون، قیمت نفت بیش از ۲ درصد افزایش یافت.

انتهای خبر

0
0