بولتن اقتصادی
1400/05/29
11:44
طالبان: چین می‌تواند نقش خیلی زیادی در بازسازی افغانستان داشته باشد 🔹 «سهیل شاهین» سخنگوی طالبان در مصاحبه با یک شبکه چینی تاکید کرد که پکن نقش سا...

طالبان: چین می‌تواند نقش خیلی زیادی در بازسازی افغانستان داشته باشد🔹 «سهیل شاهین» سخنگوی طالبان در مصاحبه با یک شبکه چینی تاکید کرد که پکن نقش سازنده‌ای در پیشبرد صلح و آشتی داخلی در افغانستان بازی کرده است و می‌تواند در ساختن دوباره افغانستان سهیم باشد و ما از آن استقبال می‌کنیم.

انتهای خبر

0
0