همفکران
1399/10/09
11:22
#نبض_بازار 📈خبرهای تزریق واکسن کرونا تاثیرات مثبتی بر معاملات گروه دارویی داشته و اکنون شاهد سبز پوشی عمده نمادهای این گروه از جمله #برکت هستیم‌.

#نبض_بازار


📈خبرهای تزریق واکسن کرونا تاثیرات مثبتی بر معاملات گروه دارویی داشته و اکنون شاهد سبز پوشی عمده نمادهای این گروه از جمله #برکت هستیم.انتهای خبر

0
0