حامیان بورس ایران
1400/04/13
00:52
کلیت بورس ایران به لطف مردم همیشه در صحنه : 🔻یه جور می ریزه که هیچکس نمیتونه بفروشه 🔻ی جوری می ره بالا که هیچکس نمیتونه بخره چرا ؟ چون ایرانی ...

کلیت بورس ایران به لطف مردم همیشه در صحنه :🔻یه جور می ریزه که هیچکس نمیتونه بفروشه🔻ی جوری می ره بالا که هیچکس نمیتونه بخرهچرا ؟ چون ایرانی جماعت ذاتا صف نشین هست و صف دوست داره حالا مهم نیست صف چی باشه فقط صف باشه▫️صف فروش سهام باشه▫️صف خرید سهام باشه▫️صف مرغ باشه▫️صف پمپ بنزین باشه▫️صف خیار چنبر باشه😂

انتهای خبر

0
0