بتاسهم
1401/03/03
12:03
مجمع #کفرا 📌در پایان مجمع کفرا به ازای هر سهم 205 تومان سود نقدی تقسیم شد.

مجمع


#کفرا📌در پایان مجمع کفرا به ازای هر سهم ۲۰۵ تومان سود نقدی تقسیم شد.انتهای خبر

0
0