بولتن اقتصادی
1399/11/11
08:53
ارتقاء توانمندی‌های اقتصادی از طریق ورود شرکت‌های بنیاد به بورس محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 🔹از مجموعه اقتصادی آستان قدس رضو...

ارتقاء توانمندی‌های اقتصادی از طریق ورود شرکت‌های بنیاد به بورسمحمدرضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:


🔹از مجموعه اقتصادی آستان قدس رضوی می‌خواهم که شرکت‌های زیر مجموعه را در بورس ببرد چرا که این کار باعث چابکی بیشتر شود البته در این رابطه باید با دولت توافق‌هایی انجام شود تا بنگاه‌های بزرگ ایجاد شود./بورسبنه

انتهای خبر

0
0