کدال۳۶۰
1401/06/02
11:28
#استقلال توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ بازگشت به نامه شماره 927657 مورخ 1401/05/31 شرکت فرابورس ایران مبنی بر اراِه توضيحات...

#استقلال


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ بازگشت به نامه شماره ۹۲۷۶۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ شرکت فرابورس ایران مبنی بر اراه توضیحات در خصوص صورتهای مالی به استحضار می رساند توضیحات به شرح پیوست تقدیم میگردد
۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۱:۲۹:۴۵ (۹۲۸۴۱۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0