گراد بورس
1401/06/01
09:44
تقریبا 75 درصد از نماد های بازار در مثبت های قیمتی در حال معامله هستند

تقریبا ۷۵ درصد از نماد های بازار در مثبت های قیمتی در حال معامله هستند


انتهای خبر

0
0