تحلیل برای سود
1400/10/05
21:06
درخصوص حجم مبناي برخي از نمادهاي بازار پايه فرابورس 📌به اطلاع مي رساند؛ در صورتي که نماد معاملاتي طي 20 جلسه معاملاتي متوالي در بازار پايه در تمام...

درخصوص حجم مبنای برخی از نمادهای بازار پایه فرابورس📌به اطلاع می رساند؛ در صورتی که نماد معاملاتی طی ۲۰ جلسه معاملاتی متوالی در بازار پایه در تمامی لحظات دارای صف خرید یا فروش باشد، پس از انجام اطلاع رسانی لازم نماد مذکور بدون اعمال حجم مبنا قابل معامله خواهد بود. در صورتی که معامله با قیمت‌های متفاوت از آستانه‌های قیمتی انجام شود، حجم مبنا به مقادیر مرتبط با فرمول حجم مبنا تغییر می‌یابد.📌حجم مبنای نمادهای معاملاتی (حرهشا)، (ساذری)، (سنوین)، (شکف)، (فسدید)، (پارتا)، (ثقزوی)، (ثنظام)، (حاریا)، (خفناور)، (سخواف)، (سفارود)، (فالوم)، (فنرژی)، (قجام)، (گپارس)، (واحصا)، (وسنا)و (وشمال)، از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ به ۱ تغییر خواهد یافت.

انتهای خبر

0
0