کدال۳۶۰
1401/06/02
13:58
#پلاست #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انعقاد قرارداد خرید ماشین آلات دستگاه 1000 تن- گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/12/29 شرکت کا...

#پلاست


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انعقاد قرارداد خرید ماشین آلات دستگاه ۱۰۰۰ تن- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت کارخانجات تولیدی پلاستی رانشرح رویداد:


این انعقاد قرارداد بابت جایگزینی دستگاه بوده که اثر سود و زیانی چندانی در صورت های مالی شرکت ندارد اقدام برای جایگزینی و نوسازی ماشین آلات فوق در جهت حفظ شرایط موجود و از دست نرفتن بازارهای آتی صورت گرفته است که جمعا به مبلغ ۶۲ میلیارد ریال بهای خرید و هچنین ظرفیت تولید سالانه ۲۴۱۵۰۰ کیلوگرم می باشد
۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۳:۵۹:۵۸ (۹۲۸۳۵۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0