ایبنا
1399/11/12
23:16
۳/ 🔸بانک مرکزی علیرغم تمام فشارها و مشکلات ارزی، کالای اساسی و دارو را تامین کرد. 🔹خوشبختانه وضعیت صادرات نفت در حال حاضر خیلی بهتر از قبل شده ا...

۳ /🔸بانک مرکزی علیرغم تمام فشارها و مشکلات ارزی، کالای اساسی و دارو را تامین کرد.🔹خوشبختانه وضعیت صادرات نفت در حال حاضر خیلی بهتر از قبل شده است و صادرات فرآورده‌ها نیز خیلی شرایط خوبی دارد.🔸در سفر عمان مذاکرات خوبی انجام شد و اراده قوی‌ای برای گسترش روابط مالی و تجاری ایران و عمان مشاهده شد.🔹خنثی سازی تحریم ها به خوبی انجام شده و پیگیری خواهیم کرد که سایر کشورها شرایط دسترسی ما به منابع ‌مان را هر چه زودتر فراهم کنند.

انتهای خبر

0
0