کارگزاری آبان
1399/10/08
10:00
📈بیشترین حجم معاملات خودرو 590 میلیون سهم خساپا 495.8 میلیون سهم خگستر 209.5 میلیون سهم شپنا 135.6 میلیون سهم وپارس 85.2 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


خودرو ۵۹۰ میلیون سهم


خساپا ۴۹۵.۸ میلیون سهم


خگستر ۲۰۹.۵ میلیون سهم


شپنا ۱۳۵.۶ میلیون سهم


وپارس ۸۵.۲ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0