بتاسهم
1399/10/04
23:56
عكس دو پنگوئن عاشق كه شانه به شانه در كنار هم ايستاده اند و به افق ملبورن خيره شده اند، برنده جايزه "عكس اقيانوس" شد. توبياس بومگارتنر عكاس آلمان...

عکس دو پنگوین عاشق که شانه به شانه در کنار هم ایستاده اند و به افق ملبورن خیره شده اند، برنده جایزه "عکس اقیانوس" شد.توبیاس بومگارتنر عکاس آلمانی برای گرفتن عکس‌های آنها، سه شب را کنارشان گذرانده بود./بی بی سیانتهای خبر

0
0