کدال۳۶۰
1399/10/29
08:35
#قشیر اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_9_ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد ▪️ شرکت تولی...

#قشیر


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۹_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد
▪️ شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۳۷۲ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۸٪ افزایش داشته است.▪️ «قشیر» با سرمایه ثبت شده ۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۲۲,۶۱۴ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۰۸:۳۵:۰۷ (۷۱۰۳۴۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0