کارگزاری آبان
1401/05/31
12:57
📢کاهش قیمت های اوره برای دومین هفته متوالی بازار نفت گاز پتروشیمی - قیمت های اوره برای دومین هفته متوالی در بیشتر بازارهای جهانی با توجه به کاهش تق...

📢کاهش قیمت های اوره برای دومین هفته متوالی


بازار نفت گاز پتروشیمی - قیمت های اوره برای دومین هفته متوالی در بیشتر بازارهای جهانی با توجه به کاهش تقاضا باز هم کاهش یافت. در خاورمیانه قیمت‌ها کاهش شدید داشت زیرا تولیدکنندگان ، قیمت های ماه آگوست و سپتامبر را کاهش داده بودند تا باقی مانده محصول خود را به فروش برسانند. قیمت های اوره در این هفته در حدود ۵۵۰ تا ۵۶۰ دلار در هر تن بود


قیمت ها در جنوب شرق آسیا در این هفته همانند خاورمیانه کاهش داشت و در حدود ۵۴۰ تا ۵۵۷ دلار در هر تن بر اساس ترم فوب برونئی و فوب اندونزی بود. قیمت در بعضی از معاملات رو به کاهش بود. قیمت های اوره گرانول تحویلی به میانمار ۳۰ دلار افزایش در هر تن داشت در حالی که قیمت های فوب ایران از آخرین معامله انجام شده این کشور ۲۰ دلار افزایش یافت و به حدود ۵۰۰ دلار در هر تن بر اساس ترم فوب رسید. ولی در مجموع با توجه به کاهش تقاضا در اروپا برزیل و آمریکا و جنوب شرق آسیا، بازار ،روند کاهشی داشت
انتهای خبر

0
0