کدال۳۶۰
1401/03/01
09:05
#معیار توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ بازگشت به نامه شماره 871591 مورخ 1401/02/31 شرکت فرابورس ایران مبنی بر نامه شماره پيگي...

#معیار


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ بازگشت به نامه شماره ۸۷۱۵۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ شرکت فرابورس ایران مبنی بر نامه شماره پیگیری ۸۷۱۵۹۱ به استحضار می رساند پاسخ به نامه به شماره پیگیری ۸۷۱۵۹۱
۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۰۹:۰۵:۳۰ (۸۸۴۹۵۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0