نوآوران امین
1399/08/12
21:46
صنایع شیمیایی فارس(#شفارس) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 23 درصدی درآمدهای عملیات...

صنایع شیمیایی فارس(#شفارس)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۲۳ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۹۷۴,۶۹۶ میلیون ریال به مبلغ ۱,۱۹۹,۶۳۸ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۸۵ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۸۶ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0