کدال۳۶۰
1400/01/23
11:29
#توسن ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه توسعه سامانه های نرم افزاری نگین #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/09/30 🔹 تاریخ جلسه: 1399/11/08 ساعت 10:00 ...

#توسن


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه توسعه سامانه های نرم افزاری نگین #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰🔹 تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۲,۰۴۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۱۰۳۴🔹 سود نقدی هر سهم: ۷۱۰🔹 سود انباشته پایان دوره: ۲,۰۶۲,۹۷۴ میلیون ریال۱۴۰۰-۰۱-۲۳ ۱۱:۲۹:۵۷ (۷۳۳۶۱۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0