مدت: 30 ثانیهحجم: 939 کیلوبایت
سهام سودآور
1399/09/05
13:47
🎥 رئیس مجلس: قیمت مرغ امروز تبدیل به نمادی از ناکارآمدی و ناهماهنگی در اجرا و سیاستگذاری شده است

🎥 رییس مجلس: قیمت مرغ امروز تبدیل به نمادی از ناکارآمدی و ناهماهنگی در اجرا و سیاستگذاری شده استانتهای خبر

0
0