کدال۳۶۰
1401/05/31
20:19
#تاپیکو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 🔹 زمان برگزاری: ساعت...

#تاپیکو


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
🔹 سرمایه فعلی: ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۲۵٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه:


- مطالبات و آورده نقدی : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۲۰:۱۹:۴۶ (۹۲۷۶۶۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0