بورس۲۴
1401/04/04
10:53
بررسی روند فروش در«قلرست»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت قند لرستان در مدت ۱۱ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ حدود ۲۹۱ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

بررسی روند فروش در«قلرست»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت قند لرستان در مدت ۱۱ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ حدود ۲۹۱ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. که از این مبلغ ۱۲ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.


قلرست
انتهای خبر

0
0