نوآوران امین
1401/03/05
12:21
مهرکام پارس (#خمهر) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ✅افزایش ۹۶.۳۳ درصدی ...

مهرکام پارس (#خمهر)



گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱



سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



✅افزایش ۹۶.۳۳ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۳۷ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۱ در مقایسه با اردیبهشت ۱۴۰۰


✅رشد ۱۴.۸۶ درصدی فروش ۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته



تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0