بورس امروز
1399/08/24
12:16
‌‌❇ مجوز رشد ۸۷۰ درصدی سرمایه «بترانس» صادر شد 🔹شرکت ایران ترانسفو (بترانس) مجوز افزایش سرمایه ۸۷۰ درصدی خود را دریافت کرد. 🔗 ادامه ی مطلب... 🆔

❇ مجوز رشد ۸۷۰ درصدی سرمایه «بترانس» صادر شد🔹شرکت ایران ترانسفو (بترانس) مجوز افزایش سرمایه ۸۷۰ درصدی خود را دریافت کرد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0