اسمارت بورس
1399/08/23
19:35
#چکارن (درخواستی) 🔹سهم پس از اصلاح زیاد قیمتی بهمحدوده حمایتی بسیار محکمی (کف (سقف شکسته شده قبلی) کانال و تراز 0.786 فیبوی موج بلند قبلی ) رسیده و...

#چکارن (درخواستی)


🔹سهم پس از اصلاح زیاد قیمتی بهمحدوده حمایتی بسیار محکمی (کف (سقف شکسته شده قبلی) کانال و تراز ۰.۷۸۶ فیبوی موج بلند قبلی ) رسیده و مورد حمایت واقع شده است. در صورت تثبیت بالای حمایت میتواند با گذر از مقاومت ۵۰۰ تومان به نزدیکی سقف قبلی برسد.


🔹مسیر احتمالی بلند مدت سهم در شکل نشان داده شده است.


🌐انتهای خبر

0
0