پایگاه خبری انتخاب
1399/12/04
23:06
♦️ تورم بین دهک ها؛ افزایش هزینه از ۴۹ تا ۵۲ درصد 🔹 به دنبال روند صعودی تورم، هزینه بین دهک های مختلف نیز افزایش یافته و بین ۴۹ تا ۵۲ درصد نسبت به...

♦️ تورم بین دهک ها؛ افزایش هزینه از ۴۹ تا ۵۲ درصد🔹 به دنبال روند صعودی تورم، هزینه بین دهک های مختلف نیز افزایش یافته و بین ۴۹ تا ۵۲ درصد نسبت به پارسال رشد داشته است.جزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲X۲P


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0