سیگنال طلایی
1400/09/09
08:54
#دکتر اولین کسی بودند که درمورد ریزش بورس حرف زدند و الان تصمیم گرفتن درموردوضعیت کنونی شاخص صحبتی داشته باشند👆 پیشنهادمیدم به توضیحاتشون عملی کنید

#دکتر اولین کسی بودند که درمورد ریزش بورس حرف زدند و الان تصمیم گرفتن درموردوضعیت کنونی شاخص صحبتی داشته باشند👆 پیشنهادمیدم به توضیحاتشون عملی کنید


انتهای خبر

0
0