گراد بورس
1399/08/22
09:02
✍ روش آزمون و خطا آورده اند روزی شیخی بر جمعی گذارش افتاد پس جماعت را بدید که گریان بر سر روی خویش زده نالان و گریان آواز میدهند بدبخت شدیم بدبخت...

✍ روش آزمون و خطاآورده اند روزی شیخی بر جمعی گذارش افتاد پس جماعت را بدید که گریان بر سر روی خویش زده نالان و گریان آواز میدهند بدبخت شدیم بدبخت شدیم شیخ علت پرسید گفتند جماعتی هستیم در بورس سرمایه خویش فرو کرده به ضرر اندر شدیم شیخ گفت غم مدارید که کوهی میشناسم داستان خود بر او برید و قربانی و هدیه بر کوه مقدس عرضه کنید و به فرامینش گوش نمویید حتما گشایش حاصل می شود و خود یواشکی در سوراخی در کوه مخفی گردید و آماده هدایت خلق گشت پس جماعت نزد کوه مقدس شتافتند و هدایا برده و عرض حال نمودند گفتند بدبخت شدیم آواز آمد ای پیروان من بدانید هنوز بدبخت نشدید پس شما را تدبیر کنم و اجرا نموده و در هر منفی بخرید تا رستگار شوید روز اول فرمان داد دامنه را ۲٪نمایید، نموییدند بازار ریخت روز دوم فرمود حقوقی ها انگولک ننمویند پس ننموییدند بازم بازار ریخت روزسوم فرمان داد نوسان روزانه ممنوع کنید پس بکردند بازم بازار ریخت و روز چهارم گفت گاو و گوسپند فروخته و پولش به بورس فرو کنید چنین کردند بازم بازار ریخت و هر روز فرمان ها داد و هی بازار ریخت واز آن سو شیخ غنی تر گردید ، عاقبت چون خلایق سرمایه شان دود شد نزد کوه مقدس آمدند و کوه ندا داد چه شد ؟گفتند سرمایه نابود شد پس از کوه آواز آمد عزیزانم بدانید که حالا بدبخت شدید پس خلایق گفتند ای مقدس این چه تدبیر بود برما نمودی و بیشتر سرمایه نابود گردید کوه فرمود به این روش آزمون خطا گویند لذا این کارهایی که تا حالا کردید دیگر نکنید تا رستگار شوید آیا این روش می دانستید ؟ خلایق جملگی کف کرده فریاد نمودند والله نمی دانستیم و حقیقتا مقدس و دانایی و شاد گشتند.اینگونه شد که کوه مقدس ماند و جماعت هم تتمه سرمایه خود حفظ نمودند و این داستان نیز ادامه دارد ...


منبع:کانال نبسا


------------------


پی نوشت: دوست خوبم، سعید خان فلاح عزیز، نه تنها بورس بلکه در همه زمینه ها شدیم آزمونی پر خطا!!! (نه آزمون و خطا).


کدوم صندوق توسعه بازار


کدوم قوانین بازدارنده جهت حقوقی ها


کدوم ارایه گزارشات شفاف


یاده اون داستان حسنک افتادم که گفت چکمه های دزد شبانه چقدر شبیه چکمه های کدخداست، از فردا دیگه کسی حسنک رو ندید....


چندروزی هست قیمت ها به اندازه کافی جذاب شده و دیگه هیچ عزیزی مصاحبه با اصحاب رسانه انجام نمیده، به وقتش در سقف های قیمتی اماج مصاحبه ها آغاز خواهد شد....


ومن الله التوفیق🌺🌺✋

انتهای خبر

0
0