کارگزاری آبان
1401/05/31
16:29
📊#کرازی اطلاعیه 1401/05/31 *کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی* پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 16,...

📊#کرازی


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۵/۳۱


*کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی*


پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه


از مبلغ ۱۶,۸۸۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۱,۱۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۵ درصد)


از محل سود انباشته به منظور تقویت بنیه شرکت و جلوگیری از خروج نقدینگی از شرکت و همچنین استفاده از فرصت های مالیاتی دیده شده در قانون بودجه
انتهای خبر

0
0